KALİTE-ÇEVRE-İSG POLİTİKAMIZ

Çukurova Kâğıt ve Ambalaj Grubu olarak Kalite, Çevre ve İSG politikamızın ana unsurları,

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çevremizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır.

 

Bu bağlamda ;

Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda (Kâğıt Üretimi-Ambalaj Üretimi-Atık Yönetimi)  ürün ve hizmet üreterek Sektörümüzün,
İnovatif ve müşteri odaklı yaklaşım ile ürün ve hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlayarak Müşterilerimizin,
Grubumuzun desteği, sektör tecrübemiz, yetkin insan kaynağımız ile stratejik hedeflerimize ulaşarak Paydaşlarımızın,
Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal gereklilikleri yerine getirerek Ülkemizin,
İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak riskleri azaltmaya yönelik önlemler alarak, tüm çalışanlarımızla elele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak, kontrolümüz altındaki tüm Çalışanlarımızın,
Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek Dünyamızın,
Atık enerji kullanımı, sera gazı salınımı ve atık azaltma projelerimiz ile kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlayarak Çevremizin,

     İhtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve her konuda verdiğimiz eğitimlerle performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Osman BOZCAARMUTLU

Fabrika Müdürü