KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Kalite ve ürün güvenliği yönetim sistemine tam uymak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Yasal ve mevzuat şartları dahil olmak üzere müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak.
  • Müşteri memnuniyetini ve müşterinin ürün güvenliği ile ilgili şartlarını yerine getirmek.
  • İşini sahiplenen, kendini yenileyen, eğitimli, bilinçli personelle ve diğer paydaşlarla (müşteri, tedarikçi) şirketi daha ileri noktalara taşımak.
  • İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak.
  • Personelin hata risklerini en aza indirmek suretiyle ürün kalitesini ve ürün güvenliğini arttırmak.Osman BOZCAARMUTLU
Fabrika Müdürü
 


Doküman No: PS.02.FR.01
Revizyon Tarihi: 01.01.2018
Revizyon No: 1